Rachunkowość i Finanse

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • Konsultacje księgowe
 • Nadzór finansowo-księgowy wewnątrz jednostki (przejęcie odpowiedzialności zgodnej z zakresem obowiązków Głównego Księgowego)
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Planowanie i optymalizacja podatkowa
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i NBP
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KpiR)
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane

Płace i Kadry

 • Obliczanie listy płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) oraz składanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie rozliczeń oraz spraw związanych z ZUS
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie prawa pracy

Pozyskiwanie Funduszy z Unii Europejskiej

 • Kompleksowa ocena szans uzyskania środków z UE
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej m.in. wniosku o dotację, studium wykonalności, planu marketingowego
 • Zarządzanie projektem
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • Fundusze unijne na rozwój działalności
OGŁOSZENIA
CENNIK

Ceny świadczonych usług ustalane są indywidualnie

KONTAKT

40-507 Katowice

ul. Francuska 102/4

tel: (+48) 32-201-00-64

tel: (+48) 883-675-999