• Konsultacje z zakresu prawa podatkowego
  • Doradztwo podatkowe dla firm
  • Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
  • Doradztwo i audyty podatkowe w zakresie VAT dla JST
  • Doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą
  • Doradztwo prawne związane z prowadzonym postępowaniem podatkowym
  • Opracowywanie pism procesowych
  • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi
  • Reprezentowanie podatnika przed sądami administracyjnymi
  • Pomoc w zakładaniu i likwidacji spółek
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
OGŁOSZENIA
CENNIK

Ceny świadczonych usług ustalane są indywidualnie

KONTAKT

40-507 Katowice

ul. Francuska 102/4

tel: (+48) 32-201-00-64

tel: (+48) 883-675-999