Książki (w tym monografie):

 • Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Taxpress, Warszawa 2012, 286 s.

Niesamoistne części wydawnictwa, rozdziały pracy zbiorowej:

 • Niezgodność przepisów ustawy o podatku VAT z Dyrektywą Rady UE – wybrane zagadnienia (w:) Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, tom II, red. naukowy: Jadwiga Glumińska-Pawlic: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Katowice 2008, str. 52 -73.
 • Optymalizacja VAT w działalności gmin - szansa czy zagrożenie (w:) Absurdy polskiego prawa podatkowego: teoria i praktyka / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic ; Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2012.

Artykuły i glosy:

 • VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2008, Nr 7-8, str. 79 -82.
 • Odliczenie podatku VAT w działalności gminy – wybrane problemy, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2009, Nr 7-8, str. 69-77.
 • Kontrowersje wokół jednostki samorządu terytorialnego jako podatnika VAT - glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 5 lutego 2009r. sygn. akt I SA/Rz 747/08, Finanse Komunalne 2009, Nr 10, str. 71 – 79.
 • Samorządowy zakład budżetowy a status podatnika VAT , Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2010, Nr 5, str. 1 i n.
 • Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym po 1 stycznia 2010r. Finanse Komunalne 2010, Nr 7-8, str. 89 – 100.
 • Powiat, starostwo powiatowe, starosta – problem podmiotowości w VAT, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2010, Nr 12, s.18 -26.
 • Samorządowa jednostka budżetowa jako organ władzy publicznej wyłączony z definicji podatnika VAT (glosa do wyroku NSA z dnia 25.05.2010r.; I FSK 761/09), Finanse Komunalne 2011, Nr 4, s. 68–77.
 • VAT w związku z zamianą nieruchomości,  Prawo Finansów Publicznych - Kontrola Zarządcza i Audyt, Nr 02/04 2012, s. 46-47.
 • Przepisy o rachunkowości urzędu gminy nie mają wpływu na ustalenie statusu podatnika VAT, Prawo Finansów Publicznych - Kontrola Zarządcza i Audyt, Nr 03/05 2012, s. 47-49.
 • Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej jako czynność wyłączona z zakresu VAT (glosa do wyroku NSA z dnia 14.01.2011r. I FSK 105/10), Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Warszawa 2012, Nr 4, s. 31-39.
 • Alimenty przyznane w trakcie procesu o rozwód, (S. Owczarczuk, A. Kapuścińska), Przegląd Podatkowy Nr 10/2013, s. 29 - 35.
OGŁOSZENIA
CENNIK

Ceny świadczonych usług ustalane są indywidualnie

KONTAKT

40-507 Katowice

ul. Francuska 102/4

tel: (+48) 32-201-00-64

tel: (+48) 883-675-999