Zofia Szotmgr Zofia Szot - doradca podatkowy, główna księgowa. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości i finansów Politechniki Śląskiej. Doświadczenie zdobyła pracując na stanowisku głównego księgowego w spółce z udziałem kapitału zagranicznego z branży informatycznej, głównego księgowego w jednostce budżetowej, skarbnika organizacji pożytku publicznego, samodzielnego księgowego w renomowanej kancelarii prawnej i menedżera ds. księgowości i analiz w spółce produkcyjnej z branży elektronicznej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów - certyfikat księgowego.

 

Zofia Szotmgr Agnieszka Kapuścińska – specjalista ds. podatków. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii, kierunek: Finanse i Bankowość. Pracę zawodową rozpoczęła w PKO BP w dziale kredytów, następnie w latach 1998-2012 pracowała w Izbie Skarbowej w Katowicach w oddziale podatku dochodowego od osób prawnych i wpłat z zysku oraz w oddziale odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania podatkowe - na stanowisku starszy komisarz skarbowy. Biegle włada językiem francuskim. Specjalizuje się w obsłudze postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, ulg podatkowych i odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, w tym egzekucji administracyjnej.

OGŁOSZENIA
CENNIK

Ceny świadczonych usług ustalane są indywidualnie

KONTAKT

40-507 Katowice

ul. Francuska 102/4

tel: (+48) 32-201-00-64

tel: (+48) 883-675-999