Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora prywatnego
i sektora publicznego w następujących obszarach:

SEKTOR PRYWATNY

SEKTOR PUBLICZNY

  • doradztwo podatkowe
  • usługi rachunkowe
  • reprezentowanie przed organami podatkowymi i skarbowymi
  • zastępstwo procesowe przed WSA i NSA
  • szkolenia